Kontakt

Färgfast AB

Corfitz-beck-friisgatan 13B
231 43 Trelleborg
Sverige

Jan Liljeberg

Fastighetsskötare

072 – 55 22 712
jan@fargfast.se

Oliver Weiland

Fastighetsskötare

Oliver hjälper Jan med fastighetsskötseln. Olivers arbetsuppgifter handleds av Jan.