Macken 2

Fastigheten Macken 2, adress Tommarpsvägen 85, 231 65 Trelleborg. Hyresgäst är Akzo Nobel AB och deras butik: Nordsjö ide & Design.

Byggnaden är på 1235m2.

2017-05/fastighet-macken-2